Inschrijven Aanvraag indienen Wij gaan op zoek Kennismaking Samenwerking
Tarief

€ 8,99 per maand

Werkster voor € 14,50 p/u

Lid? Dan ontvangt u 3 maanden van het abonnement gratis.

ledenvereniging

Veelgestelde vragen werkster Ledenvereniging

Algemene vragen

 Financiële vragen

 Procedurele vragen

 Wetgeving

 Overige vragen

Algemene vragen

Hoe kan ik een aanvraag voor een werkster indienen?

Als u een werkster wilt aanvragen, dient u zich allereerst in te schrijven op onze site. Daarna kunt u uw account activeren en een aanvraag indienen, door middel van uw wensen en eisen kenbaar te maken.Voor een volledig stapsgewijze uitleg van de werkwijze kunt u terecht op de pagina 'werkwijze'.

Zijn jullie actief in heel Nederland?

Ja, wij zijn in heel Nederland actief, dus ook in uw woonplaats.

Wat kan ik doen als de werkster niet voldoet aan mijn wensen?

Voldoet de werkster niet aan uw wensen of hebt u geen klik met de werkster? Laat ons dit dan binnen vier weken weten, dan gaan wij gratis voor u op zoek naar een vervangende werkster. Bevalt de nieuwe werkster weer niet? Dan kunt u dit wederom binnen vier weken bij ons aangeven. .

Hoe groot is de kans dat jullie een werkster voor mij vinden?

Onze database is de grootste van Nederland en de werksters zijn woonachtig in het hele land. De kans dat wij een werkster voor u vinden, is daardoor erg groot. Wij gaan voor u op zoek naar een werkster zodra u een aanvraag indient. Meestal vinden wij al binnen twee dagen een werkster voor u. Het kan voorkomen dat wij geen geschikte werkster vinden. Als dit gebeurt, lichten wij u hierover in binnen elf werkdagen na het indienen van uw aanvraag. Uiteraard betaalt u ons in dit laatste geval ook geen bemiddelingsbedrag.

Wat is de leeftijd van de werkster?

Alle bij ons ingeschreven werksters hebben een minimale leeftijd van zestien jaar. 

Kan de werkster ook een man zijn?

Ja, op onze website gebruiken wij de term 'werkster', deze term kan altijd vervangen worden door de term 'werker'. Het is dus zeker mogelijk dat wij u voorstellen aan een mannelijke hulp.  

Financiële vragen

Wat doet mijn werkster voor de vergoeding van € 14,50 per uur?

De werkster voert voor deze vergoeding alle schoonmaaktaken en andere huishoudelijke taken uit die u opgeeft. U kunt hierbij denken aan stofzuigen, boodschappen doen, wassen en strijken, afstoffen en de ramen lappen.

Wat is het totale bedrag dat ik moet betalen?

U betaalt in eerste instantie niets voor uw aanmelding. U betaalt het bemiddelingsbedrag pas wanneer wij een werkster aan u hebben voorgesteld door middel van het toezenden van contactgegevens. Wij sturen u een factuur voor het voldoen van dit bemiddelingsbedrag, de kosten voor de bemiddeling kunt u naar ons overmaken. Indien wij niemand vinden, betaalt u niets. 

Nadat wij een potentiële werkster hebben gevonden en u het bemiddelingsbedrag betaald heeft, heeft u garantie. Het bemiddelingsbedrag hoeft u gedurende die periode niet nog een keer te betalen.

Wanneer u tevreden bent over de werkster en deze bij u aan de slag gaat, betaalt u de werkster een vergoeding van € 14,50. Het betalen van de werkster gaat niet via ons; samen met de werkster kunt u afspraken maken over de betaling van de gewerkte uren. 

Aan wie moet ik betalen? Aan de werkster of aan jullie?

De vergoeding betaalt u aan de werkster zelf. U betaalt ons alleen het eenmalige bemiddelingsbedrag.

Betaal ik de werkster nog extra vakantiegeld?

Nee. Bij de vergoeding zit alles inbegrepen, dus ook het vakantiegeld. U hoeft de werkster niet meer dan € 14,50 te betalen, tenzij u anders overeenkomt.

Hoe betaal ik mijn abonnement?

U betaalt de maandelijkse kosten via een automatische incasso. Wij zullen uiteraard nooit zonder uw toestemming geld van uw rekening afschrijven.

Ik heb nog geen schoonmaakstudent, moet ik al maandelijks betalen?

Nee, u hoeft nog niets te betalen op het moment dat u zich inschrijft. Zolang wij geen hulp aan u voorstellen, betaalt u niets. U start met betalen op het moment dat wij voor het eerst een hulp aan u voorstellen. Uw abonnement gaat dan in.

Ik wil mijn abonnement opzeggen, hoe doe ik dat?

U sluit het abonnement altijd voor minimaal een jaar af. Na dit jaar kunt u uw abonnement per maand opzeggen. Dit doet u in uw persoonlijke account.

Waar zijn de maandelijkse kosten van het abonnement voor?

Met het schoonmaakabonnement heeft u veel voordeel. U betaalt maandelijks een klein bedrag voor dekking bij schade, garantie gedurende de looptijd van uw abonnement, nieuwe hulp als uw hulp stopt en ons online administratieprogramma.

Procedurele vragen 

Worden er ook controles uitgevoerd op de werkster?

De betrouwbaarheid van de huishoudelijke werkster vinden wij erg belangrijk, aangezien de werkster in uw vertrouwde omgeving aan het werk gaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de werkster aan het werk is in een veilige omgeving. Er vinden dan ook verschillende controlemomenten plaats.


Eerste controlemoment
Op het moment dat de werkzoeker zich inschrijft, moet deze een bevestiging opsturen per post. De gegevens van deze persoon moeten hierbij door de werkster worden bevestigd. Wij controleren deze gegevens en informeren de werkster wanneer wij de bevestiging ontvangen hebben.


Tweede controlemoment
Zodra de zorgzoeker een aanvraag indient, gaan wij met de aanvraag aan de slag. Indien de aanvraag niet helemaal duidelijk is, zal om verduidelijking gevraagd worden. Als de aanvraag helemaal duidelijk is, gaan wij op zoek naar een geschikte hulp. De kandidaten worden handmatig door ons geselecteerd aan de hand van uw opgegeven wensen.

Derde controlemoment
Wij raden de zorgzoeker altijd aan een kennismakingsgesprek te plannen met de toegewezen werkster. Tijdens dit gesprek kunnen door beide partijen vragen gesteld worden en er kan gekeken worden of er een klik is tussen de partijen. Daarnaast raden wij de zorgzoeker aan de werkzoeker om een kopie van het ID-bewijs te vragen. Bij het doen van een aanvraag ontvangt u van ons een e-book met tips voor het kennismakingsgesprek.

Extra veiligheidsmaatregelen
Werksters waarover wij klachten ontvangen of die niet voldoen aan de wensen zetten wij op non-actief. Daarnaast spreken wij werksters aan op hun gedrag, als zij bijvoorbeeld slecht bereikbaar zijn of zich niet houden aan afspraken.

Moeten de werkster en ik een contract tekenen?

Op het moment dat u een werkster in dienst neemt, hebt u wettelijk gezien een arbeidsovereenkomst met deze persoon. Dit kan zowel een mondelinge, als een schriftelijke overeenkomst zijn. In de overeenkomst kunt u afspraken maken over de werkzaamheden, de uitbetaling van de vergoeding, werktijden, enzovoort. Indien gewenst, kunt u hiervoor ons standaard contract gebruiken. Dit contract kunt u downloaden zodra u een aanvraag hebt ingediend. 

In ons abonnement is vergoeding voor schade, ongevallen of diefstal opgenomen. U kunt een schadeclaim indienen via deze vergoeding.

Wie zorgt voor de schoonmaakmiddelen?

Als werkgever dient u zorg te dragen voor de schoonmaakmiddelen, of voor de financiële middelen.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Indien u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met ons. Wij nemen uw klacht in behandeling en zoeken naar een geschikte oplossing. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van onze klacht, kunt u ons klachtenformulier invullen. Onze directie behandelt dan nogmaals uw klacht.

Mijn werkster is ziek, wat moet ik doen?

Als de werkster ziek is moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meesten mensen afspreken dat de werkster een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de werkster afspreken en eventueel vastleggen in het contract.


Indien de werkster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe werkster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie.

Wetgeving

Moet ik mijn werkster opgeven aan de Belastingdienst?

In een enkel geval is het verplicht de werkster aan te melden bij de Belastingdienst. Dit is alleen het geval als de werkster meer dan drie dagen per week bij u aan het werk is. U dient uw werkster dan uiterlijk een dag voor het ingaan van de werkperiode aan te melden. Mocht hiervan sprake zijn, dan dient u zelf de salarisadministratie uit te voeren. Wilt of kunt u deze administratie niet zelf uitvoeren? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u dan in contact brengen met een PGB-administratiekantoor.

In de meeste gevallen hoeft u echter uw werkster niet aan te melden bij de Belastingdienst. Werkt de werkster drie dagen of minder voor u? Dan valt de werkster onder de regeling 'vrijgesteld huispersoneel'. Dit houdt in dat u als opdrachtgever geen loonbelasting en premies af hoeft te dragen indien u maximaal drie dagen per week werkster ontvangt. De werkster hoeft zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en hoeft geen btw te heffen. De werkster moet het inkomen wel opgeven bij de Belastingdienst.

Is de werkster aansprakelijk voor schade aan mijn interieur?

Mocht de werkster tijdens werkzaamheden per ongeluk schade aan uw interieur veroorzaken, dan valt dit onder uw aansprakelijkheid. U hebt daarom nooit het recht schadevergoeding te eisen aan ons of de werkster.

De werkster zelf kan ook verwondingen oplopen. U hebt als opdrachtgever de plicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Te denken valt aan een huishoudtrapje, schoonmaakmiddelen, schoonmaakhandschoenen enzovoort. Loopt de werkster toch schade op, dan valt dit onder uw aansprakelijkheidsverzekering. 

Overige vragen

Ik wil graag iemand een schoonmaakster cadeau geven, is dat mogelijk?

Ja, dat is zeker mogelijk. Wanneer u bijvoorbeeld een origineel cadeau wilt geven of wanneer u weet dat iemand wel een schoonmaakster kan gebruiken, kunt u ervoor kiezen om een schoonmaakster cadeau te geven. Lees alles over het cadeau geven van een schoonmaakster.  

Ik wil me inschrijven voor een werkster

Garantie

U krijgt bij Ledenvereniging Hulp in Huis garantie gedurende de gehele looptijd

Grootste aanbod van NL

Wij hebben meer dan 298.992 werksters beschikbaar voor u

Geen wachtlijsten

Meer dan 87% van de aanvragers vindt binnen 3 dagen een schoonmaakster