Inschrijven Aanvraag indienen Wij gaan op zoek Kennismaking Samenwerking
Tarief

€ 8,99 per maand

Werkster voor € 14,50 p/u

Lid? Dan ontvangt u 3 maanden van het abonnement gratis.

ledenvereniging

Wetgeving

Wetgeving omtrent huishoudelijke hulp


De service die wij bieden, geldt alleen voor particulieren. Bent u als bedrijf op zoek naar een schoonmaakster? Dan verwijzen wij u graag door naar 'Schoonmaakster voor Bedrijven'.

Regeling dienstverlening aan huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.

Op het moment dat een ingehuurde werkster maximaal drie dagen in de week in uw opdracht huishoudelijke taken uitvoert, valt de werkster onder de 'Regeling dienstverlening aan huis'. Deze regeling is in 2007 in het leven geroepen, om persoonlijke dienstverlening te stimuleren. Valt uw werkster onder deze regeling? Dan valt deze voor de Belastingdienst niet in loondienst. In de meeste gevallen is hiervan sprake. Wanneer de werkster aan onderstaande voorwaarden voldoet, krijgt deze het hele bedrag uitgekeerd dat is overeengekomen.

Voorwaarden waaraan de werkster moet voldoen:

 • De werkster voert de taken zelf uit die door u zijn opgegeven;
 • Voor de diensten die de werkster levert, betaalt u een vergoeding. Deze vergoeding moet in ieder geval het minimumloon zijn. Bij 'De Werkster' is dit altijd het geval;
 • Er is sprake van een gezagsverhouding. U bent de werkgever, de werkster is de werknemer. Dit houdt in dat u aangeeft welke taken de werkster uit dient te voeren;
 • De werkster werkt maximaal drie dagen in de week voor u;
 • Er dient vakantiegeld van 8% betaald te worden. Let op: wanneer u een hulp via deze website hebt gevonden, dan zit de vakantietoeslag al bij het loon van de werkster inbegrepen;
 • De werkster dient de inkomsten op te geven aan de Belastingdienst. De inkomsten worden meegeteld voor het vaststellen van uitkeringen, toeslagen en de voorlopige teruggaaf;
 • De werkster heeft recht op vakantie in verhouding met het aantal uur dat zij voor aan het werk is. U betaalt hiervoor bij ons niets extra's, dit zit bij het uurtarief inbegrepen;
 • U hebt geen ontslagvergunning nodig indien u de werkster wilt ontslaan. U dient wel de afgesproken opzegtermijn in acht te nemen.
  NB: Indien u geen opzegtermijn afspreekt met de werkster geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand;
 • Als opdrachtgever hebt u geen administratieve verplichtingen. Er hoeft geen loonbelasting betaald te worden en er hoeven geen premies werknemersverzekeringen afgedragen te worden.

Zie ook de site van de Belastingdienst: 'Dienstverlening aan huis' of de site van de overheid: 'Dienstverlening aan huis'.

Welke werkzaamheden vallen onder de 'Regeling dienstverlening aan huis'?

De werkster komt in aanmerking voor de regeling bij onderstaande werkzaamheden:

 • Hulp bij huishoudelijke taken;
 • Oppassen op kinderen;
 • Verzorgen van huisdieren;
 • Halen van boodschappen/medicijnen;
 • Tuinonderhoud;
 • Alfahulp;
 • Diverse klussen in en rond de woning;
 • Brengen/halen gezinsleden;
 • Zorgverlening.

Wet koop op afstand

De Wet koop op afstand geeft klanten recht op informatie over het product of de dienst die wordt aangeschaft en geeft de klant daarnaast recht op een bedenktijd. De koop op afstand-regeling geldt bij aankopen via internet, telefoon, fax of uit een catalogus. De verkopende partij heeft de verplichting belangrijke en duidelijke informatie te verschaffen over het product dat u koopt, zoals de prijs en de levertijd. De wet geeft recht op een geldende wettelijke termijn voor bedenktijd vanaf de dag dat u het product in huis ontvangt.

Niet elke koop via internet, telefoon, fax of catalogus is echter een koop of afstand. Uitzonderingen hierop zijn reizen die worden geboekt via internet, of producten die u speciaal laat maken. Door bij ons een werkster aan te vragen geeft u ons toestemming om met de uitvoering van de dienst te beginnen. Hierdoor geldt de wet koop of afstand niet, omdat de dienst 'op maat gemaakt wordt'.

Wel bieden wij u de volgende service: indien de werkster niet voldoet aan uw wensen, kunt u dit bij ons aangeven. Wij gaan dan geheel kosteloos op zoek naar een geschikte vervangster. U ontvangt deze service een jaar lang.

Garantie

U krijgt bij Ledenvereniging Hulp in Huis garantie gedurende de gehele looptijd

Grootste aanbod van NL

Wij hebben meer dan 298.992 werksters beschikbaar voor u

Geen wachtlijsten

Meer dan 87% van de aanvragers vindt binnen 3 dagen een schoonmaakster